Inschrijven

Aanvraag toetreding OndernemersUniversiteit

Ja, ik wens deel te nemen aan de OndernemersUniversiteit en vul hieronder de door mij gekozen cluster(s) in. Deelname aan de OndernemersUniversiteit kost u 1750 euro* (excl. btw, incl. diner, excl zomerBBQ) per gekozen cluster. *€ 1000 per deelnemer bij de cluster Familio.

Wilt u extra informatie? Dan kan u bellen met onze manager Pieter Smeets op het nummer 0496 653 544.

(1) Uw deelname wordt nog definitief bevestigd.

Indien u voor de eerste maal deelneemt aan de OndernemersUniversiteit

De ingewonnen informatie is bedoeld voor gegevensverwerking door C.E.O.-Limburg. Deze kan gebruikt worden voor commerciële doeleinden en geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking.