Aanpak

9DE EDITIE MET 7 CLUSTERS

9 jaar OndernemersUniversiteit! Zo lang werken we al aan dit unieke concept van C.E.O.-Limburg en Universiteit Hasselt. Nog steeds met hetzelfde doel: de persoonlijke inzichten van iedere eigenaar-ondernemer verruimen tijdens een ideale netwerkinggelegenheid. En ook de manier waarop we dat doen blijft onveranderd: een inhoudelijk gevarieerd aanbod dat inpikt op relevante thema’s dat je laat proeven van thema’s zoals strategie, (online) marketing, leiderschap, sales, financiën en fiscaliteit. Met ook nu weer bedrijfsbezoeken, gastsprekers, gedreven clustervoorzitters en een reeks professoren en praktijkexperten als kers op de taart.

In september 2019 geven we de aftrap van het negende werkingsjaar. Ons kwalitatief aanbod blijft gelden, maar we hebben wel weer gesleuteld aan de inhoud. Dit jaar hebben we zeven clusters die aansluiten bij de groeifase en noden van jouw bedrijf. Elke cluster heeft een vaste professor die telkens specifieke topics aankaart.

Al negen jaar is co-creatie de basiswaarde van de OndernemersUniversiteit en ook in deze editie is dat niet anders. Door Eigenaars-Ondernemers voortdurend uit te dagen om terug te koppelen naar de bedrijfspraktijk en dit te delen met de groep leren ze uit de ervaringen van een ander. Daarnaast bieden inspiratiesessies door docenten, panelgesprekken met of getuigenissen van ervaren ondernemers, hands-on gevalstudies en opdrachten en reflecties door collega clusterleden een diversiteit aan conceptuele leerervaringen. Steeds met ruimte voor eigen inbreng in de thematieken die in het programma aangekaart worden.

Ontdek welke cluster het beste bij je past

Enkel Eigenaars-Ondernemers kunnen deelnemen aan de OndernemersUniversiteit. Voor leden van Voka - KvK Limburg bedraagt de deelname per cluster 1.875 euro (exclusief btw) inclusief catering, voor niet-leden 2.375 euro. Wil je ontdekken welke cluster het beste bij je past? Contacteer ons: ellen.olislagers / voka, be of +32 11 56 02 43.

KMO-portefeuille

Dankzij de kmo-portefeuille kan je een tussenkomst tot 40 % bekomen.

Meer info KMO-portefeuille